DREPT DE EXECUTIE A CONSTRUCTIILOR PE TERENURI INCHIRIATE
Final de drum pentru proiectul de Lege care modifică definiția ”Dreptului de execuție a lucrărilor de construcții”. Președintele Iohannis a promulgat actul normativ, astfel că acesta a devenit, oficial, Legea nr. 147 din 2017.

În sensul actului normativ, dreptul asupra construcției sau terenului, care conferă titularului dreptul de a obține din partea autorității competente autorizația de construire sau de desființare este:

* dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);

* drept de creanță dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locațiune. Emiterea autorizației de construire în baza unui contract de comodat sau locațiune se poate face numai pentru construcții cu caracter provizoriu și acordul expres al proprietarului de drept.

 Citeste articolul intreg pe https://www.arenaconstruct.ro/drept-de-executie-constructiilor-pe-terenuri-inchiriate/ .

Sursa : arenaconstruct.ro


Stiri