MODIFICARI IN AVIZAREA, RECEPTIA SI INSCRIEREA IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA
Avizarea, recepția și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară se vor face după prevederi modificate. O serie de măsuri sunt propuse într-un nou Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ordin ce  modifică vechiul Regulament. Instituția așteaptă propuneri și sugestii în acest sens, în perioada 30 iunie – 10 iulie.

Astfel, radierea din cartea funciară, din oficiu, a notării antecontractelor de vânzare-cumpărare, concomitent cu intabularea dreptului de proprietate dobândit prin contractul încheiat între aceleași părți, va fi reintrodusă în Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

Această prevedere fusese abrogată prin Ordinul nr. 1340 din 2015, în urma unei ședințe cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Proiectul de act normativ mai precizează că, pentru ca directorul general al ANCPI să emită Ordinul de începere a lucrărilor de înregistrare sistematică, entitatea interesată trebuie să comunice către instituție următoarele documente:

* adresa privind solicitarea de emitere a Ordinului directorului general al ANCPI privind informarea cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică;

* planul cu reprezentarea grafică a limitei unității administrativ – teritoriale și a sectorului sau sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrări, care va fi publicat pe pagina de internet a ANCPI;

* copia contractului de prestări servicii de înregistrare sistematică încheiat cu o persoană autorizată în condițiile legii.

Mai departe, dacă proiectul de Ordin va fi promulgat, persoanele fizice autorizate vor fi obligate să înregistreze on-line cererile și documentația în formal digital aferentă.Dacă documentația digitală lipsește, cererea poate fi respinsă.

Totodată, persoanele fizice autorizate vor putea solicita date și informații ce nu sunt disponibile pe portal.

Acestea au obligația să verifice punctele de pe limita comună a imobilului pentru care se întocmește documentația cadastrală cu imobilele limitrofe, să confirme corectitudinea acestora și să le utilizeze, dacă acestea sunt corecte determinate. Dacă se constată neconcordanțe, erori, greșeli sau se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate și argumentate în memoriul tehnic.

 

 

 Citeste articolul intreg pe  https://www.arenaconstruct.ro/modificari-avizarea-receptia-si-inscrierea-evidentele-de-cadastru-si-carte-funciara/ .

Sursa: arenaconstruct.ro


Stiri