NOI REGULI PENTRU ATESTAREA VERIFICATORILOR DE PROIECTE SI EXPERTILOR TEHNICI
Atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții se va face după o nouă procedură.

Pentru a răspunde cerințelor prevăzute de Legea nr. 10 din 1995, dar și pentru a răspunde solicitărilor venite din piață, vechea procedură va fi revizuită. Ca urmare, noile prevederi vizează în principal:

* Reducerea vechimii minime a activității de la 8 la 5 ani pentru verificatori de proiecte și de la 12 ani la 10 ani pentru experți tehnici. Pentru absolvenții cu diplomă de doctor într-unul din profilurile sau specializările de construcții, condiția de vechime în muncă se reduce cu 3 ani;

* prezentarea detaliată a documentelor depuse de solicitanții, cetățeni români sau de către cetățeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori ai Spațiului Economic European;

* planificarea examenelor de atestare, de regulă semestrial, în ultima lună a semestrului și, după caz, trimestrial, în ultima lună a trimestrului;

* numirea, organizarea și funcționarea comisiilor de atestare și de contestații;

* reglementarea prevederilor referitoare la prelungirea dreptului de practică, inclusiv prin introducerea obligativității efecturăii unui curs de perfecționare organizat de către o instituție acreditată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS, sau document prin care să se certifice participarea, în calitate de lector, la predarea de cursuri în domeniul construcțiilor, anterior depunerii solicitării de prelungire a dreptului de practică;

* întocmirea și gestionarea băncilor de date privind verificatorii de proiecte și experții tehnici;

* detalierea modului de suspendare sau anulare a dreptului de practică, ca sancțiune complementară prevăzută de Legea nr. 10 din 1995, republicată.

 Citeste articolul intreg pe https://www.arenaconstruct.ro/noi-reguli-pentru-atestarea-verificatorilor-de-proiecte-si-expertilor-tehnici/.

Sursa: arenaconstruct.ro


Stiri