PROIECTELE DE APA SI APA UZATA, ANALIZATE DUPA COST-BENEFICIU
Finanţarea proiectelor de infrastructură de apă şi apă uzată se va realiza după un cadru normativ comun atât pentru proiectele europene, cât şi pentru cele din fonduri bugetare.

O Metodologie de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă va fi aplicată proiectelor ce vor fi finanţate atât din fondurile europene structurale şi de investiţii în cadrul perioadei de programare financiară 2014-2020, cât şi din alte fonduri publice naţionale.

Principalele modificări vizează aplicarea unei politici tarifare unitare și obligativitatea fiecărui operator care accesează fonduri publice pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare de a stabili şi implementa o strategie tarifară pe cel puţin cinci ani calculată pe baza principiilor din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă.

Operatorii de apă vor fi obligaţi ca pentru toate investiţiile din sector să aplice principiile proiectelor generatoare de venit, prin luarea în considerare a veniturilor viitoare rezultate din încasarea tarifului în calculul nivelului de grant.
Noua metodologie presupune organizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ca serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică. Această entitate va avea o perioadă tranzitorie de cel mult un an de la modificarea legislaţiei pentru uniformizarea modului de includere a diverselor costuri în tarif. În acest interval se va organiza o contabilitate separată.

 Citeste articolul intreg pe https://www.arenaconstruct.ro/proiectele-de-apa-si-apa-uzata-analizate-dupa-cost-beneficiu/.

Sursa: arenaconstruct.ro


Stiri