STANDARDELE PENTRU PRODUSELE PENTRU CONSTRUCTII – CINE E OBLIGAT SA LE APLICE
La data de 24 aprilie 2017 a intrat în vigoare noua Listă ce cuprinde indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, lista fiind aprobată prin Ordinul nr. 2632/2017. De la acest moment, vechea listă aprobată prin Ordinul nr. 3.169/2016 se abrogă.

Lista conține versiunile naţionale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care pentru același produs utilizat în construcții există atât specificațiile tehnice naţionale cât și standardele europene armonizate, actul normativ stabilește o perioadă de tranziție, în care cele două standarde coexistă precum și o dată de la care se vor aplica standardele armonizate.

Această prevedere este importantă atunci când se evaluează performanța produsului utilizat, cum ar fi spre exemplu în cadrul verificării îndeplinirii cerințelor caietului de sarcini într-o procedură de achiziție publică. Noile standarde române în construcții au fost adoptate de MDRAPFE în vederea aplicării Regulamentului UEnr. 305/2011 din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

Regulamentul UE stabilește condițiile de introducere pe piață a produselor pentru construcții, criteriile de evaluare a performanțelor pentru aceste produse, precum și condițiile de utilizare a marcajului CE. Un aspect deosebit de important de menționat este acela că Regulamentul UE nr. 305/2011 este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre, întocmai ca o lege internă.

Pe lângă Regulamentul UE nr. 305/2011 care este obligatoriu și se aplică direct în România, în legislația națională se regăsește și este încă în vigoare H.G. nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, hotărâre care transpune Directiva 89/106/CEE ce a fost abrogată de Regulamentul nr. 305/2011. Atragem atenția asupra posibilelor dificultăți care ar putea fi întâmpinate de operatorii economici prin aplicarea H.G. nr. 622/2004, fără o atentă și prealabilă cercetare și a dispozițiilor regulamentului UE nr. 305/2011. Cu titlu de exemplu, menționăm că pentru produsul care nu este acoperit în totalitate de un standard armonizat, H.G. nr. 622/2004 a reglementat agrementul tehnic european ca specificație tehnică națională, în timp ce Regulamentul UEvorbește despre documentul de evaluare european.

În măsura în care dispozițiile prevăzute de H.G. nr. 622/2004 contravin dispozițiilor regulamentului UE, regula este aceea că se vor aplica cu prioritate prevederile acestuia din urmă. În acest sens menționăm că dispozițiile H.G. nr. 622/2004 ar trebui să fie modificate de către autoritatea centrală astfel încât să fie armonizate cu Regulamentul UE nr. 305/2011.

 

Citeste articolul intreg pe  https://www.arenaconstruct.ro/standardele-pentru-produsele-pentru-constructii-cine-e-obligat-sa-le-aplice/ .


Stiri